COVID-19

COVID-19

Laatste update: 9 oktober 2020

COVID-19, in de volksmond het coronavirus, ontstond in december 2019 in China. Op 27 februari was de eerste besmette patiënt in Nederland. Vanaf die tijd heeft Kerkveiligheid regelmatig een adviesdocument uitgebracht aan geïnteresseerde kerken. Toen landelijke kerkverbanden zelf met steeds meer adviezen kwamen, is de frequentie van de nieuwsbrieven afgenomen. Ook op Twitter, Facebook en LinkedIn hebben we adviezen gedeeld, die veel bekeken werden.
Omdat we verwachten dat deze situatie nog wel enige tijd gaat duren en de kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden zoals normaal, plaatsen we adviezen op deze pagina. We stellen uw reactie zeer op prijs.

Update: 9 oktober 2020
Aangepaste richtlijnen eerste hulp en reanimatie
Na een veel bewogen week over de hoeveelheid kerkgangers in een kerk en het daaropvolgend advies om als kerk minder kerkgangers toe te laten, staan veel vrijheden die kerken eerder hadden onder druk. Het is in dit geval lastig om een advies te geven over de kerkgang, dat is namelijk afhankelijk van veel factoren. Zoals omvang van de kerk en ventilatiemogelijkheden. We wensen kerkenraden wijsheid toe in het nemen van beslissingen. Als u ook advies wilt, neem dan vrijblijvend contact op.

Hulpverlening
Adviezen:
– Voorkom besmetting, probeer afstand te houden (1,5 meter). Ook is het mogelijk om op afstand aan te geven wat het slachtoffer zelf kan doen. Is het nodig dichterbij het slachtoffer te komen, beperk de hulpverlening dan tot het uitvoeren van levensreddende handelingen.
– Draag tijdens de hulpverlening handschoenen. Mondmasker wordt geadviseerd.

Bij reanimatie gelden de volgende maatregelen:
– Het vaststellen van al dan niet aanwezige ademhaling wordt gewijzigd naar alleen kijken. Luisteren en voelen vervalt.
– Bij volwassenen geen mond-op-mondbeademing, wel borstcompressies en wel AED gebruiken. Bij inzet van meerdere hulpverleners bevind de hulpverlener die reanimeert zich naast het slachtoffer, de tweede hulpverlener (aflos) bij de voeten van het slachtoffer.
– Dek de mond af met een doek, mondmasker of kledingstuk.
– Maximaal 2 hulpverleners in de nabijheid van het slachtoffer.

Algoritme reanimatie

Update: 26 juni 2020
Kerkgang op maat
De overheid heeft deze week de regels verder versoepeld voor tal van sectoren en ook voor kerken. De eerder voorgenomen 100 kerkgangers per dienst is komen te vervallen als kerkgangers onderling 1,50 meter afstand houden en er een gezondheidscheck wordt gedaan bij binnenkomst. Dit biedt voor veel kerken meer perspectief.
Een en ander vraagt veel van kerken. Enkele aandachtspunten:
– Pas het opgestelde gebruiksplan aan
– Zorg voor reinigsmiddelen en personeel om banken tussen de dienst(en) door te desinfecteren.
– Stel een plan op hoe kerkgangers worden uitgenodigd. Dit kan op basis van wijk, straat of achternaam en dan zien wie er komt. Het kan ook op basis van eerder genoemde punten, maar dan wel met registratie, zodat de kerk maximaal (volgens voorschriften RIVM) gevuld wordt, maar ook om te voorkomen dat kerkgangers naar huis moeten worden gestuurd omdat de kerk vol is.
– Bezin over kinderoppas.
– Zorg voor een goede routing. Bijvoorbeeld: leden uitnodigen per wijk. Aan de hand van de ledenlijst per geselecteerde wijk wordt genoteerd hoeveel mensen er zijn. Per wijk wordt aangewezen waar kerkgangers hun fiets kunnen parkeren en door welke deur ze naar binnen mogen. Bij iedere ingang staat iemand die de aanwezigheid registreert en de gezondheidscheck doen. Daar worden ook de desinfecterende middelen neergezet. Kapstokken worden niet gebruikt. Met koorden wordt de route aangeven. Kosters wijzen kerkgangers een plaats aan. Na afloop van de dienst geven de kosters weer aan wie als eerste de kerk mag verlaten. Het principe is dat kerkgangers elkaar niet passeren.
– Ontmoedig toiletgebruik.
– Ventileer de kerk tijdens en na de dienst maximaal.
– Bespreek binnen kerkenraad hoe er moet worden omgegaan met zingen en collecteren.

Kerkveiligheid adviseert kerken ook als het gaat om het omgaan met de maatregelen rondom corona. Maar ook EHBO/BHV en veiligheid worden verder opgestart. Neem vrijblijvend contact op om te horen wat Kerkveiligheid voor u kan betekenen.

Update: 4 juni 2020
Kerkgang met 30 en 100 personen
De laatste weken is veel duidelijk geworden, onder andere:
– De gestelde aantallen kerkgangers is exclusief ‘personeel’;
– De predikant heeft een contactberoep;
– Kerken behoren een gebruiksplan te hebben waar de werkwijze in vermeld staat.

Veel informatie wordt inmiddels verspreid via kerkelijke kanalen, de informatie is daarom hier beperkt. Op (kerkelijke) websites is veel te vinden over het virus in relatie tot de kerkgang. Hieronder een overzicht:
Christelijk Gereformeerde Kerk
CIO
Hersteld Hervormde Kerk
Gereformeerde Gemeenten
Protestante Kerk Nederland
Reformatorisch Dagblad
Veiligheidsregio’s

Update: 15 mei 2020
Handelwijze kerkgang tijdens COVID-19 pandemie
Vanaf 1 juni mogen, zoals het nu lijkt, 30 kerkgangers tijdens een kerkdienst aanwezig zijn, vanaf 1 juli wordt dit opgehoogd naar 100. Organisatorisch lijkt het een hele klus om de gemeenteleden de kans te geven naar de kerk te komen, maar het is relatief makkelijk om structuur aan te brengen.

 1. Maak een account aan op www.eventbrite.nl Omdat voor kerkdiensten geen tickets gekocht behoeven worden, is het gebruik van Eventbrite gratis.
 2. Registreer iedere kerkdienst op de website van Eventbrite afzonderlijk.
 3. Geef op Eventbrite toegang tot het aantal personen dat overblijft na aftrek van predikant, ouderling, diaken, organist, koster, toezichthouder, BHV’er,etc.
 4. Informeer gemeenteleden dat zij een ticket kunnen bestellen via de genoemde website. Selecteer gemeenteleden per wijk, straat of naam. Als gemeenteleden of diens huisgenoten klachten hebben die kunnen wijzen op COVID-19 of positief getest zijn, is kerkgang niet toegestaan. Gemeenteleden ouder dan 70 jaar of zij die een kwetsbare gezondheid hebben, dienen kerkgang ontraden te worden.
 5. Bij binnenkomst in de kerk wordt de naam van het gemeentelid genoteerd en krijgt deze een aanwezigheids- en registratiekaart mee. Op deze kaart staan de regels voor het kerkbezoek.
 6. Na afloop moet de kerkganger de kaart achterlaten op de stoel of bank, zodat de plaats gereinigd kan worden. Ook de kaart wordt gereinigd.
 7. Het formaat van de kaart is A5. De kaart wordt gedrukt op papiersoort Nevertear. Dit is een speciaal PVC-materiaal dat scheur-, water- en weerbestendig is.
 8. De tekst kan worden aangepast naar eigen wens.
 9. Bestellen en wensen doorgeven kan via info@kerkveiligheid.nl De kaarten zijn niet op voorraad, maar worden pas gedrukt na bestelling en daarna direct naar u verzonden. De levertijd is ongeveer 2 werkdagen.
 10. De kosten bedragen per 100 kaarten € 34,50 excl. verzendkosten (tarief PostNL). Kerkveiligheid heeft ontheffing van BTW.
De aanwezigheids- en instructiekaart zoals te bestellen bij Kerkveiligheid
 • Advies tijdens kerkdienst
 • Bij  binnenkomst in de kerk wordt beoordeeld of het gemeentelid is aangemeld. Houdt hierbij afstand van elkaar.
 • Bij de ingang wordt beoordeeld of het gemeentelid klachtenvrij is. Bij twijfel of bij klachten wordt de toegang ontzegd.
 • Bij binnenkomst in de kerk wast of desinfecteert iedereen de handen.
 • Gebruik van de garderobe is niet toegestaan, de jas wordt bijgehouden.
 • Iedere kerkganger ontvangt een aanwezigheids- en instructiekaart. Naast de leesbare instructies is het zo ook duidelijk hoeveel kerkgangers er aanwezig zijn.
 • Iedere kerkganger krijgt een plek toegewezen in de kerk. Kerkgangers moeten altijd de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden. Zij die aanwijzingen geven zijn herkenbaar door middel van een hesje.
 • Zet de deuren voor en na de dienst open. Deurkrukken niet aanraken.
 • In de kerk is sprake van eenrichtingsverkeer. Dit is duidelijk zichtbaar gemaakt.
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten, verder houdt iedereen tenminste anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Snoep mag niet doorgegeven worden.
 • Er wordt niet gecollecteerd.
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van de toiletten. Wijs een heren- en damestoilet die gebruikt mag worden, markeer de overige toiletten dat zij niet gebruikt mogen worden.
 • Kerkgangers hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Het gezicht mag zo min mogelijk worden aangeraakt.
 • Na afloop van de kerkdienst laten de kerkgangers deze kaart achter op de plaats waar hij/zij heeft gezeten, zodat die plek gereinigd kan worden.
 • Na afloop van de dienst worden er instructies gegeven om de kerk te verlaten.
 • Kerkgangers gaan direct naar huis.

  Onderstaande reanimatierichtlijnen zijn komen te vervallen, alleen bij een bewezen of verdachte corona besmetting wordt alleen de AED gebruikt (update 26 juni).
 • Bij het verlenen van EHBO worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Zorg voor handschoenen en een mondmasker. Beperk hulpverlening verder zoveel als mogelijk.
 • Bij reanimatie:
 • Maximaal twee hulpverleners bevinden zich rond het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
 • Bij benadering van het slachtoffer mag het hoofd van het slachtoffer NIET aangeraakt worden. De ademhaling wordt beoordeeld door te kijken naar de borst (luisteren en voelen vervalt). De kinlift wordt niet uitgevoerd.
 • Als het slachtoffer niet of niet duidelijk met corona is besmet, wordt gestart met ononderbroken borstcompressies (snelheid 100-120 keer per minuut). Gebruik van de AED is toegestaan. Geef GEEN mond-op-mond of mond-op-masker beademing.
 • Als het slachtoffer bewezen of verdacht wordt van besmetting met corona, wordt alleen de AED gebruikt. Borstcompressies en mond-op-mond of mond-op-masker beademing is niet toegestaan.
 • Na de reanimatie moeten alle hulpverleners hun handen en polsen desinfecteren. Dit kan bij de ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.
 • De reanimatierichtlijnen bij kinderen tot de puberteit is onveranderd.

Update 4 april 2020:
Algemene informatie:
– Vooral oudere mensen en/of mensen die verzwakt zijn door andere ziekten lopen risico op een ernstiger, soms fatale, verloop van de ziekte.
– Met het oog op de volksgezondheid zijn vanaf 12 maart bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast en op 23 maart is deze maatregel zelfs nog verder aangescherpt. Tijdens kerk-, rouw en huwelijksdiensten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
– Stel een crisisteam op, bestaande uit enkele kerkenraadsleden, koster en gemeentelid/-leden met kennis van zaken.

Verschijnselen COVID-19
– Hoesten en droge hoest
– Koorts (bij ouderen koortsig gevoel)
– Kortademigheid
– Sputumproductie
– Vermoeidheid
– Keelpijn
– Hoofdpijn
– Neusverkoudheidsklachten
– Spierpijn en gewrichtspijn
– Misselijk en braken
– Diarree
– Verlies van geur en smaak

Adviezen voor kerkdiensten:
– Laat kerkdiensten uitsluitend in klein verband doorgaan: voorganger, enkele kerkenraadsleden, organist en koster. Stel een leeftijdsgrens in van de aanwezigen, bijvoorbeeld onder de 65 jaar (vanwege gezondheidsrisico’s).
– Voorkom dat de gehele kerkenraad elkaar treft, verdeel een grotere kerkenraad in delen. Vergader bij voorkeur online, bijvoorbeeld via Microsoft Teams of Skype (voor hulp hierbij: neem contact met ons op).
– Bij het uitzenden van de kerkdienst via internet is het belangrijk alternatieven aan te dragen, zoals meeluisteren via kerktelefoon, scanner of livestream via YouTube of andere website (met beeld of alleen geluid). Zo wordt overbelasting van de kerkelijke website voorkomen.
– Stel het Heilig Avondmaal, Heilige Doop, belijdenisdienst, etc. uit tot de beperkingen zijn opgeheven.
– Annuleer bovenplaatselijke bijeenkomsten.
– Bij kerk-, rouw- en trouwdiensten mogen maximaal 30 aanwezigen zijn, met een onderlinge afstand van minimaal anderhalve meter.
– Zingen moet vanwege de besmettelijkheid zoveel mogelijk worden voorkomen.
– Laat condoleren uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
– Pastoraal bezoek aan gemeenteleden moet worden afgelast. Bij ernstig zieke en terminale patiënten kan na overleg bezoek worden afgelegd, maar probeer bij voorkeur contact te onderhouden via online middelen.
– Annuleer alle overige kerkelijke activiteiten (zoals verenigingen).
– Informeer de gemeenteleden over de genomen maatregelen. Maak een e-mailgroep of een WhatsApp-verzendlijst (geen groepsapp) aan om vlot te communiceren. Denk om AVG.

Bezoek
– Indien iemand thuis (mogelijk) het coronavirus heeft, mag deze geen bezoek ontvangen. Indien pastorale bijstand aan huis toch noodzakelijk is overleg dan met de huisarts.
– Gebruik alleen mondneusmaskers die beschikbaar zijn gesteld door de GGD of instelling waar iemand verblijft (FFP1 masker). Het masker moet goed aan het gezicht aansluiten. Na het plaatsen van het masker mag het masker niet meer worden aangeraakt. Na gebruik wordt het masker in een afvalzak geworpen en wordt direct handhygiëne toegepast.
– Bij het bezoeken van een (verdachte) patiënt die in een ziekenhuis is opgenomen, informeert u vooraf bij het verpleegkundig personeel over de te nemen maatregelen.

Hulpverlening
Al zijn er nu maximaal 30 aanwezigen bij kerk-, rouw- en huwelijksdiensten, toch kan dan ook eerste hulpverlening noodzakelijk zijn. Adviezen:
– Voorkom besmetting, probeer afstand te houden (1,5 meter). Ook is het mogelijk om op afstand aan te geven wat het slachtoffer zelf kan doen. Is het nodig dichterbij het slachtoffer te komen, beperk de hulpverlening dan tot het uitvoeren van levensreddende handelingen.
– Draag tijdens de hulpverlening handschoenen.

Bij reanimatie gelden de volgende maatregelen:
– Het vaststellen van al dan niet aanwezige ademhaling wordt gewijzigd naar alleen kijken, luisteren en voelen vervalt.
– Bij volwassenen zonder een duidelijke of bewezen infectie: geen mond-op-mondbeademing, wel borstcompressies en wel AED gebruiken. Bij inzet van meerdere hulpverleners bevind de hulpverlener die reanimeert zich naast het slachtoffer, de tweede hulpverlener (aflos) bij de voeten van het slachtoffer.
– Bij volwassenen die Covid-19 positief zijn of een verdenking daarop hebben: geen mond-op-mondbeademing, geen borstcompressies en wel AED gebruiken.

Kinderen en baby’s mogen wel worden beademd.

Bronnen: Het Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatie Raad.

Hygiënemaatregelen
– Voorkom het schudden van handen.
– Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
– Was de handen regelmatig met water en zeep.
– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Een mondneusmasker dragen heeft vooral zin bij mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo beschermen zij hun omgeving tegen de ziektekiemen die zij bij zich dragen en voorkomt het besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten.
– Sproeien met desinfectiemiddel in de openbare ruimte heeft weinig zin. Besmetting met het coronavirus vindt plaats via hoesten en niezen en niet via de grond.
– Reinig na iedere dienst de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en collectezakken met bleek (oplossing 10% bleek en 90% water) of alcohol > 70%.
– Collecteer niet, zet op de kerkelijke website een betaallink of maak afspraken over de verdeelsleutel van ontvangen giften per bank.

Follow Me