Kerkveiligheid is als bedrijf opgericht in 2019. Voor die tijd heeft enkele jaren de website ehbocommissie.nl gefunctioneerd als inspiratiebron en vraagbaak voor vele kerken. Door de toegenomen vraag naar adviseringen was de stap naar een bedrijf in het adviseren en trainen een logisch gevolg.

De eigenaar van het bedrijf is Christian van der Weele. Vele jaren is hij werkzaam geweest als beveiligingsmedewerker op een zogenaamd high-risk object en later als verpleegkundige in een ziekenhuis. Naast die ruime ervaring is hij al vele jaren betrokken als coördinator bij de EHBO commissie en de commissie veiligheid in zijn kerkelijke gemeente. Christian combineert het werken in zijn bedrijf met de functie docent verpleegkunde.

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

We laten u graag mee profiteren van al deze ervaring. Neem contact op om te horen wat Kerkveiligheid voor u en uw kerk kan betekenen.