Hulpverlening

Ondanks het feit dat er verschillende voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen zijn getroffen, kan er toch in het kerkgebouw iets gebeuren. Denk aan een brand, gasontsnapping of bommelding. Dergelijke situaties kunnen levensbedreigend zijn voor de aanwezigen in de kerk. Het is daarom noodzakelijk om adequaat te trainen, zodat bij een daadwerkelijke ontruiming hulpverleners, kerkenraad én kerkgangers weten wat zij moeten doen.

Kerkveiligheid kan praktische trainingen verzorgen in uw kerk. Dat kunnen de officiële opleidingen eerste hulp (EHBO) en bedrijfshulpverlening zijn, maar dikwijls hebben kerken behoefte aan maatwerk. Kerkveiligheid traint daarom verder: wat te doen bij een onwelwording midden in een kerkbank, op een galerij, op de preekstoel? Of als er brand ontstaat in de technische ruimte of in een prullenbak? En hoe ontruimen we de kerk? Ook kan er buiten de kerk een calamiteit zijn waardoor kerkgangers juist in de kerk moeten blijven. Wie heeft dan welke rol en hoe verloopt die rol? Wordt er voldoende gecommuniceerd? Is de kerkenraad op de hoogte van hun rol bij een hulpverlening? Vaak wordt er gewerkt op basis van onderlinge afspraken en zijn weinig procedures vastgelegd. Kerkveiligheid beschrijft de procedures en traint daar ook op.

De deelnemers die ik na de oefenavond sprak vonden het een leuke training. Iedereen wordt er bij betrokken op een leerzame wijze.

Koster

Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van eerste hulpverlening, brandbestrijding en ontruiming in uw kerk.

Lees ook de verschillende nieuwsberichten over hulpverlening in kerken op de nieuwspagina.

Schuiven naar boven