Hulpverlening in de kerk is er al jarenlang. Vaak begonnen door enkele EHBO’ers of BHV’ers en qua omvang steeds verder gegroeid. In grotere gemeentes komen EHBO’ers soms tientallen keren per jaar in actie om op te treden als iemand onwel wordt, gaat hyperventileren, een bloedneus krijgt… Vaak gaat dit op basis van onderlinge afspraken en zijn weinig procedures vastgelegd.

Wij helpen u met het opstellen van een calamiteitenplan (of: ontruimingsplan). Daarin ligt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft, wat er gebeurt in bepaalde situaties, hoe er ontruimd moet worden, etc. Het hebben van een dergelijk plan is een vereiste. Ook de nazorg moet geregeld zijn. Hulpverleningen kunnen voor hulpverleners én kerkgangers veel impact hebben, daar moet aandacht voor zijn. Naast het theoretische gedeelte, verzorgt Kerkveiligheid praktische trainingen op het gebied van eerste hulp en zetten we in samenspraak met u een leerzame en reële oefening op touw. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van eerste hulpverlening, brandbestrijding en ontruiming in uw kerk.

Lees ook de verschillende nieuwsberichten over hulpverlening in kerken op de nieuwspagina.