Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 15.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vroegtijdige reanimatie en defibrillatie vergroot de overlevingskans enorm. Kerkveiligheid verzorgt reanimatieopleidingen en -herhalingslessen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Opleiding reanimatie
De opleiding reanimatie (basic life support) duurt 2 dagdelen. Het eerste dagdeel worden de reanimatievaardigheden getraind, zo’n 6 weken later volgt het tweede dagdeel met stabiele zijligging, verslikking en verstikking en herhaling van de reanimatie.
De opleiding bestaat uit een mix van theorie en veel praktijk. Na afloop van de opleiding ontvangt iedere deelnemer het internationaal erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.
De opleidingsduur kan worden verkort door vooraf een e-learningsmodule te doorlopen.

Reanimeren is één van de ingrijpendste handelingen om uit te voeren. Een kerkdienst kan er erg verstoord door raken, daarom is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden vooraf vastgesteld zijn

Herhalingsles reanimatie
De reanimatievaardigheden moeten jaarlijks worden herhaald, zodat de hulpverlener bekwaam blijft. De herhalingsles duurt 1 dagdeel. De belangrijkste theoretische begrippen worden herhaald, waarna er diverse reanimatie scenario’s worden geoefend. Na afloop van de herhalingsles krijgt iedere deelnemer het internationaal erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Deze opleiding en herhalingslessen wordt ook door Kerkveiligheid aan particulieren en bedrijven gegeven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en kosten.

Kerkveiligheid verkoopt ook AED’s en toebehoren tegen zeer scherpe prijzen!