Reanimatie

Reanimatie

Kerkveiligheid verzorgt reanimatieopleidingen en -herhalingslessen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Opleiding reanimatie

De opleiding reanimatie (basic life support) duurt 2 dagdelen. Het eerste dagdeel worden de reanimatievaardigheden getraind, zo’n 6 weken later volgt het tweede dagdeel met stabiele zijligging, verslikking en verstikking en herhaling van de reanimatie.
De opleiding bestaat uit een mix van theorie en veel praktijk. Na afloop van de opleiding ontvangt iedere deelnemer het internationaal erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.
De opleidingsduur kan worden verkort door vooraf een e-learningsmodule te doorlopen.

Herhalingsles reanimatie

De reanimatievaardigheden moeten jaarlijks worden herhaald, zodat de hulpverlener bekwaam blijft. De herhalingsles duurt 1 dagdeel. De belangrijkste theoretische begrippen worden herhaald, waarna er diverse reanimatie scenario’s worden geoefend. Na afloop van de herhalingsles krijgt iedere deelnemer het internationaal erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Deze opleiding wordt ook aan particulieren en bedrijven gegeven, mits er voldoende deelnemers zijn.

Follow Me