Ontruimingsplan

Voor Kerkveiligheid staat het vast dat een ontruimings- of veiligheidsplan onmisbaar is voor het goed uitvoeren van de taken van kosters, hulpverleners en toezichthouders.

Een ontruimings- of calamiteitenplan is verplicht als een kerk een brandmeldinstallatie heeft. Criteria daarvoor zijn: grote gebouwen, gebouwen met een kwetsbare doelgroep of gebouwen met meerdere verdiepingen. In een ontruimings- of calamiteitenplan zijn niet alleen de taken opgenomen, maar ook belangrijke informatie over de kerk, de omgeving, interne afspraken, etc. Hierdoor weten kosters, BHV’ers, EHBO’ers en kerkenraden welke verantwoordelijkheid waar ligt.

In een veiligheidsplan wordt de veiligheid binnen en buiten de kerk beschreven, inclusief de taken en bevoegdheden van kosters, toezichthouders en kerkenraden.

Beide plannen zijn ook belangrijk voor trainingen in uw kerk. Daarmee is een ontruimings- of veiligheidsplan geen papierentijger, maar Kerkveiligheid zorgt dat de inhoud van het plan daadwerkelijk wordt geoefend. Daarmee zorgen we dat alle betrokkenen hun taken kennen én in voorkomende gevallen kunnen uitvoeren.

Kerkveiligheid kan deze plannen voor uw kerk opstellen.

Schuiven naar boven