Nazorg

Na een ernstige incident in de kerk is het goed om dit met alle betrokken hulpverleners te evalueren. Dit is goed voor het verwerkingsproces, maar ook de ‘lessons learned’ zijn belangrijk.

Sommige incidenten kunnen bij een (geplande) training geëvalueerd worden, maar na andere incidenten (reanimatie, ontruiming, ordeverstoring, etc.) moet dit kort na het incident gebeuren. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van beproefde methodes om doeltreffend te evalueren.

Kerkveiligheid vindt nazorg dusdanig belangrijk, dat wij na een ernstig incident gratis nazorg verlenen bij de kerken die klant zijn bij Kerkveiligheid.
Ook bij kerken waar we geen trainingen geven kan Kerkveiligheid betrokken worden bij de evaluatie. Neem daarvoor contact met ons op.

Schuiven naar boven