Veiligheid

Kosters waren voorheen als enige belast met enig toezicht op kerkgangers. Een onbekende werd aangesproken, welkom geheten en naar een plaats in de kerk begeleid. Kerkdeuren gingen nooit op slot tijdens de dienst en stonden op warme zomerdagen zelfs wagenwijd open.

De dreiging om ons heen gaat echter ook kerken niet voorbij. In het buitenland zijn reeds diverse aanslagen op kerken gepleegd. En in ons land horen we van diefstal tijdens een kerkdienst, verstoring van de kerkdienst door actiegroepen of een vluchteling die als regelmatige kerkganger wordt aangehouden vanwege banden met een terreurgroep. De angst kan om het hart slaan, maar bij een goede voorbereiding is het mogelijk om snel en adequaat te reageren.

We adviseren kerken over te nemen veiligheidsmaatregelen en bij uitvoering daarvan stellen we een goed werkbaar en praktisch veiligheidsplan op. Daarna volgt training voor alle betrokkenen, waarbij betrokkenen onder andere leren personen te monitoren op basis van gedrag en meegevoerde goederen, preventieve maatregelen te nemen en adequaat te handelen bij een dreiging. Ook is het mogelijk om te oefenen met inruimingen. Als er camera’s aanwezig zijn, trainen we om die juist te gebruiken. We gebruiken tijdens de training realistische scenario’s, zodat het geleerde goed is toe te passen in de praktijk van alle dag.

De rol van de kerkenraad wordt ook besproken en geoefend. Deze veiligheidstrainingen zijn realistisch en daarmee erg leerzaam voor alle betrokkenen.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van veiligheid in en om uw kerk of bekijk de abonnementen die we aanbieden. Lees ook over het unieke pakket ‘Veilige kerk’.

Lees ook de verschillende nieuwsberichten over veiligheid in en rond kerken, het omgaan met de pers, etc. op de nieuwspagina.

Schuiven naar boven