Risico-inventarisatie en -evaluatie

Is het voor kerken verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben? Als de kerk personeel in dienst heeft voor 40 uur per week en waar het gezag over heeft, is het verplicht om een RI&E te hebben. Als er alleen vrijwilligers in de kerk actief zijn is een RI&E alleen verplicht als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Maar los van die verplichting is het belangrijk dat een kerk zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij een RI&E wordt er namelijk breed gekeken naar de totale veiligheid in de kerk en daar heeft iedereen profijt van. Bij het afnemen van de RI&E is er aandacht voor meerdere thema’s, zoals hulpverlening (ontruimingsplan, verbandkoffers, brandblussers), het omgaan met gevaarlijke stoffen, het inwerken van nieuw personeel (of vrijwilligers), hoe ongewenst gedrag wordt voorkomen, gebruik van gereedschap, richtlijnen over alleen werken, etc. Na het afnemen van de RI&E wordt er een plan van aanpak geschreven met de risicoklasse, met een advies hoe dat op te pakken, binnen welke termijn (datum) en een verantwoordelijke.
Iedere 4 jaar is er een nieuwe RI&E nodig en jaarlijks moet het plan van aanpak doorlopen worden.

Werkwijze
Kerkveiligheid stelt in drie stappen een RI&E op:
Stap 1: inventarisatie in de kerk door een gesprek met verantwoordelijke personen.
Stap 2: evaluatie waarin wordt bepaald hoe groot de risico’s zijn.
Stap 3: opstellen Plan van Aanpak waarin staat welke maatregelen nodig zijn.

We zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Schuiven naar boven