Is het voor kerken verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben? Als de kerk personeel in dienst heeft waar het gezag over heeft is het verplicht om een RI&E te hebben. Als er alleen vrijwilligers in de kerk actief zijn is een RI&E alleen verplicht als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Maar los van die verplichting is het belangrijk dat een kerk zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij een RI&E wordt er namelijk breed gekeken naar de totale veiligheid in de kerk en daar heeft iedereen profijt van. Bij het afnemen van de RI&E is er aandacht voor meerdere thema’s, zoals hulpverlening (ontruimingsplan, verbandkoffers, brandblussers), het omgaan met gevaarlijke stoffen, het inwerken van nieuw personeel (of vrijwilligers), hoe ongewenst gedrag wordt voorkomen, gebruik van gereedschap, richtlijnen over alleen werken, etc. Na het afnemen van de RI&E wordt er een plan van aanpak geschreven met de risicoklasse, met een advies hoe dat op te pakken, binnen welke termijn (datum) en een verantwoordelijke.
Iedere 4 jaar is er een nieuwe RI&E nodig en jaarlijks moet het plan van aanpak doorlopen worden.

Kerkveiligheid houdt zich bezig met hulpverlening en veiligheid in kerken, maar ook voor het afnemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u bij ons terecht. Wij nemen de RI&E af tegen een gunstig tarief. Neem contact op voor meer informatie.