Trainen

Ondanks het feit dat er verschillende voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen zijn getroffen, kan er toch in het kerkgebouw iets gebeuren. Denk aan een brand, gasontsnapping, bommelding. Dergelijke situaties kunnen levensbedreigend zijn voor de aanwezigen in de kerk. Het is daarom noodzakelijk om adequaat te trainen, zodat bij een daadwerkelijke ontruiming hulpverleners, kerkenraad én kerkgangers weten wat zij moeten doen.

Kerkveiligheid kan praktische trainingen verzorgen in uw kerk. Geen opleidingen in eerste hulp of bedrijfshulpverlening, maar praktische trainingen. EHBO’ers en BHV’ers volgen vaak de opleiding en herhalingslessen bij het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Dat scheelt de kerk kosten. Kerkveiligheid traint verder: wat te doen bij een onwelwording midden in een kerkbank, op een galerij, op de preekstoel? Of als er brand ontstaat in de technische ruimte of in een prullenbak? En hoe ontruimen we de kerk? Ook kan er buiten de kerk een calamiteit zijn waardoor kerkgangers juist in de kerk moeten blijven. Wie heeft dan welke rol en hoe verloopt die rol? Wordt er voldoende gecommuniceerd? Is de kerkenraad op de hoogte van hun rol bij een hulpverlening?

Ook op het gebied van veiligheid kunnen trainingen worden gehouden. Ook deze zijn praktisch, zodat toezichthouders en kosters direct het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Denk aan het de-escalerend aangespreken van kerkgangers, het snel visueel kunnen screenen van mensen, het observeren van camera’s en het juist vervullen van de rol van gastheer.
We helpen graag met het opzetten en uitvoeren van trainingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Schuiven naar boven