Home

Kerkveiligheid is er voor kerken. Kerkveiligheid adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Hiermee willen we bijdragen aan een veilige kerkgang.

De kerk: het behoort een veilige plaats te zijn om samen te komen rondom Gods Woord. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Er kunnen zich tal van interne en externe verstoringen voordoen. Zo kan er sprake zijn van criminaliteit als fietsendiefstal, vernielingen en vandalisme. Ook kunnen er demonstraties in of bij kerken plaatsvinden. Kerkgangers – of de voorganger – kunnen onwel worden, er ontstaat stroomstoring, kortsluiting of brand. Al met al zijn dit situaties die vragen om een doordacht plan en een goede en realistische training.

Kerkveiligheid heeft ruime ervaring in veiligheid en hulpverlening in kerken en daarbuiten. We zijn actief in vele kerken, groot en klein, binnen de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Nederlandse Gereformeerde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Vrije Baptistengemeente en Protestante Kerk Nederland in een gebied tussen Rotterdam en Hoogeveen.
We komen graag met u in contact om te kijken wat we ook voor uw kerkelijke gemeente kunnen betekenen.

Bedrijven, instellingen, scholen en particulieren zijn we graag van dienst via Thinksafe.nu

Schuiven naar boven