Home

Kerkveiligheid richt zich op adviseren en trainen van kosters, hulpverleners (EHBO’ers en BHV’ers) en toezichthouders in kerken. Zowel op het gebied van veiligheid als hulpverlening.

Wij zijn van mening dat de kerk een veilige plaats behoort te zijn om samen te komen rondom Gods Woord. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Er kunnen zich tal van interne en externe verstoringen voordoen. Zo kan er sprake zijn van criminaliteit als fietsendiefstal, vernielingen en vandalisme. Ook kunnen er demonstraties in of bij kerken plaatsvinden. Kerkgangers – of de voorganger – kunnen onwel worden, er ontstaat stroomstoring, kortsluiting of brand. Al met al zijn dit situaties die vragen om een doordacht plan en een goede en realistische training.

Kerkveiligheid heeft veel ervaring in veiligheid en hulpverlening in kerken en daarbuiten. We zijn actief in tientallen kerken, groot en klein, binnen alle kerkverbanden. Wij begrijpen wat een kerkdienst is en wat het optreden van hulpverleners of toezichthouders in een kerk kan betekenen voor henzelf, de voorganger, overige kerkgangers en het gehele verloop van de kerkdienst. Daarom trainen we praktische en realistische scenario’s waarbij niet alleen de handelingswijze belangrijk is, maar ook alles daaromheen. Kerkveiligheid sluit daarom goed aan bij de situatie in uw kerk.

We komen graag met u in contact om te kijken wat we ook voor uw kerkelijke gemeente kunnen betekenen.

Bedrijven, instellingen, scholen en particulieren zijn we voor BHV-, EHBO- en reanimatie-opleidingen graag van dienst via Thinksafe.nu

Schuiven naar boven