Opleiding BHV

Leer in 4 dagdelen adequaat optreden bij brand, ontruiming en het verlenen van eerste hulp.

Deelnemers leren in vier dagdelen theorie van de BHV en veel praktische vaardigheden. Onderwerpen die behandeld worden, zijn;

  • Brandbestrijding (inclusief oefenen met brandblusmiddelen en deurproef).
  • Ontruiming.
  • Eerste hulp (kneuzingen, verstuikingen en kleine letsels)
  • Levensreddende handelingen (reanimatie, herkennen van shock, bewusteloosheid, etc.).

De docenten die deze opleiding geven hebben ruime ervaring op het gebied van brandbestrijding en eerste hulp. Bij de BHV-opleiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie in de kerk. De docenten verdiepen zich voorafgaand aan de training in de RI&E en het ontruimingsplan van de kerk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reële situatie.

De training is conform de eisen die gesteld zijn door de NIBHV. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat. Tegen meerprijs is het mogelijk om een certificaat van de NIBHV te ontvangen.

De prijs is € 395,- per deelnemer (minimaal 6 deelnemers). Kerkveiligheid is vrijgesteld van BTW.

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Kerkveiligheid.

Kerkveiligheid kan ook BHV-opleidingen geven bij bedrijven. Dit doen we via Thinksafe.nu

Schuiven naar boven