Diensten

Kerkveiligheid is erg actief binnen kerken. We adviseren kerken over het nemen van maatregelen om de veiligheid en hulpverlening in kerken te bevorderen, maar trainen hulpverleners in de kerken daar ook in.
Dikwijls zijn er al bepaalde maatregelen getroffen, maar is verdere uitwerking gewenst. Ook kan het zijn dat een kerk op het gebied van veiligheid of hulpverlening juist grote stappen moet gaan zetten, dit proces begeleiden we van begin tot eind.
Ons aanbod:

Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen voor uw kerk.

Doen er zich onverwachts (maatschappelijke) ontwikkelingen voor waardoor er direct actie moet worden ondernomen in uw kerk? We kunnen u snel van advies voorzien, bel ons direct.

Schuiven naar boven