Kerkveiligheid adviseert kerken over het nemen van maatregelen om de veiligheid en hulpverlening in kerken te bevorderen. Dikwijls zijn er al bepaalde maatregelen getroffen, maar is verdere uitwerking gewenst. Ook kan het zijn dat een kerk op het gebied van veiligheid of hulpverlening juist grote stappen moet gaan zetten, dit proces begeleiden we van begin tot eind.
Ons aanbod:
– Afnemen van een risico-inventarisatie en -evaluatie.
– Adviseren op het gebied van veiligheid.
– Opstellen van veiligheidsplannen.
– Adviseren op het gebied van hulpverlening (eerste hulp, brand en ontruiming).
– Opstellen van ontruimingsplannen.

Kerkveiligheid heeft het pakket ‘veilige kerk‘ ontwikkeld, waarin wij kerken volledig ondersteunen met het oprichten van een commissie veiligheid!
Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Doen er zich onverwachts (maatschappelijke) ontwikkelingen voor waardoor er direct actie moet worden ondernomen in uw kerk? We kunnen u snel van advies voorzien, bel ons direct.