Advies

Advies

Kerkveiligheid adviseert kerken in het nemen van maatregelen om de veiligheid en hulpverlening in kerken te bevorderen. Dikwijls zijn er al bepaalde maatregelen getroffen, maar is verdere uitwerking gewenst. Ook kan het zijn dat een kerk op het gebied van veiligheid of hulpverlening juist grote stappen moet gaan zetten, dit proces begeleiden we van begin tot eind.
Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Doen er zich onverwachts (maatschappelijke) ontwikkelingen voor waardoor er direct actie moet worden ondernomen in uw kerk? We kunnen u snel ondersteunen, bel ons direct.

Follow Me