Training baby- en kinderreanimatie

Een baby- of kinderreanimatie komt niet vaak voor. Toch is het beheersen van reanimatie voor baby’s en kinderen voor bepaalde doelgroepen belangrijk. Natuurlijk voor ouders en grootouders, maar ook voor gastouders, leerkrachten, en anderen die met kinderen te maken hebben. Een kind is fysiek kleiner dan een volwassene en de oorzaak van ademhalingsstoornis is dikwijls ook anders dan bij een volwassene.
Het vroeg herkennen van een reanimatie vergroot de overlevingskans enorm.
Thinksafe.nu biedt de training baby- en kinderreanimatie met AED aan. Deze zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. De trainingen geven we voor instellingen, scholen, bedrijven en particulieren.

Tijdens de baby- en kinderreanimatietraining (pediatric basic life support) leer je:
– hoe je een bewusteloos kind benadert
– Hoe je borstcompressies en beademingen uitvoert
– Hoe je een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt
– Hoe je een kind dat zich verslikt of dreigt te stikken helpt
– Hoe je een kind in de stabiele zijligging legt

De training duurt tussen de 2 tot 3 uur. Tijdens de training worden de reanimatievaardigheden getraind.
De training bestaat uit een mix van theorie en veel praktijk. Het praktijkdeel bevat ook scenariotraining. Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer het internationaal erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De training PBLS kost € 44,95 per persoon. Deze kosten kan je in veel gevallen declareren bij je zorgverzekeraar. Voor groepen is korting mogelijk. Kerkveiligheid is vrijgesteld van BTW.

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Kerkveiligheid.

Kerkveiligheid kan deze training ook geven bij bedrijven of aan particulieren. Dit doen we via Thinksafe.nu

Schuiven naar boven