Warm in de kerk

Warm. Dat was het de afgelopen weken. Niet alleen buiten was het warm, maar ook binnen. We zeggen dan: ‘we houden de warmte niet meer buiten, hè?’ En zo is dat.

Kerken zijn vaak redelijk koel. Maar als de zon lang op het dak brandt, wordt het toch warmer. Zeker wanneer de deuren voorafgaand aan de kerkdienst enige tijd open staan en in de kerk veel mensen bij elkaar zijn, kan de temperatuur snel toenemen. Daar kan een koster in veel gevallen niets aan veranderen.

Nationaal Hitteplan
Vanwege de warmte werd in ons land zelfs het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat is voor diverse beroepsgroepen belangrijk, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Ook voor kerkenraden, kosters en EHBO’ers/BHV’ers in de kerk is het een belangrijk signaal! De overheid doet meerdere aanbevelingen, zoals voldoende drinken, zelf koel blijven en woning koel houden. Dat zijn waardevolle adviezen, maar voor een kerkganger soms lastig te realiseren te realiseren. Want de meeste kerkgangers nemen geen drinken mee naar de kerk en wellicht drinken ze voorafgaand aan een dienst ook iets minder om tijdens de kerkdienst maar naar niet naar het toilet te moeten. Een kerk koelen kan wel, sommige kerken hebben airco en dat werkt goed. Bij een luchtbehandelingssysteem wordt het dikwijls al wat lastiger om de kerk koel te houden. Deuren en ramen open zetten heeft overdag niet zoveel zin, omdat dat vooral warmte binnen laat.

Wat is wel mogelijk:

  • Begin op tijd (’s nachts) met ventileren of activeren van de luchtbehandeling.
  • Laat binnen- en buitendeuren voorafgaand aan de dienst zoveel mogelijk gesloten.
  • Bij warmte in het gebouw kan het helpen om binnendeuren tegen elkaar open te zetten.
  • Extra ventilatoren kunnen helpen voor enige verfrissing. Let wel op geluidsoverlast en voorkom losliggende kabels.
  • Wees alert op de temperatuur, zorg voor een temperatuursmeting. Anticipeer snel op de oplopende temperatuur.
  • Let op of mensen zich onwel gaan voelen, dat is een belangrijke indicator dat het te warm wordt in het kerkgebouw.

Oververhitting
Door de warmte kunnen mensen zich onwel voelen of zelfs flauw vallen. We spreken dan van oververhitting. Dat kenmerkt zich door een bleke, koude en klamme huid met hevig zweten. Men kan ook misselijk zijn en hoofdpijn hebben. Het is echter ook mogelijk dat iemand z’n warmte niet kwijt kan en een warme, droge en roodgestuwde huid heeft.
Wat de reden van onwelworden ook is, het is altijd goed om mensen in dat geval uit de kerkzaal te halen. In een hal of zaal is het rustiger en kan het wat koeler zijn. Bij (dreigende) flauwte iemand laten liggen. Koel met natte doeken of coldpacks. Geef te drinken. Verwijder zo nodig overtollige kleding en zet bij vrouwen de hoed af. 

Neem altijd contact op met de huisarts(enpost) of bel 112 als de klachten niet minder worden of juist erger worden.

En vergeet niet om op dit soort scenario’s te trainen. Kerkveiligheid begeleid de training graag!

Warm in de kerk
Schuiven naar boven