Problemen elektriciteitsnet vraagt voorbereiding van kerkenraden

Wij Nederlanders zijn bevoorrecht: jarenlang was ons stroomnet in uitmuntende staat. Zelden vond er een stroomstoring plaats en als die er al was, dan was dat dikwijls van korte duur. Die kwaliteit is niet in alle landen zo vanzelfsprekend. Echter, in maart 2022 verschenen artikelen in de media die duidelijk maakten dat het elektriciteitsnet kraakt en piept omdat er sprake is van een capaciteitstekort. Nu gaat Kerkveiligheid niet over het oplossen van deze problemen, maar we willen wel stilstaan bij de (mogelijke) gevolgen van een stroomstoring. Trouwens, heeft ú er weleens bij stilgestaan? Is het al besproken tijdens een kerkenraadsvergadering? Of is het al eens een scenario geweest bij een ontruimingsoefening?

Probleem voor kerk
Is een stroomstoring een probleem voor de kerkdienst? Ja. Naast de gebruikelijke problemen als uitval van bijvoorbeeld de koelkast, komen er in kerken nog meer problemen bij. Een opsomming:

 • De geluidsinstallatie werkt niet meer, tenzij deze een accu heeft. Als deze niet meer werkt is het zeker in grotere kerken een probleem om te communiceren. Een megafoon kan helpen om instructies te geven, maar niet om te preken.
 • De verlichting valt uit. Als er noodverlichting is in de kerk, voorkomt het dat het donker wordt, maar de noodverlichting dient niet als vervanging van de normale verlichting. De noodverlichting is prima om een ruimte te verlaten, maar ook niet meer dan dat.
 • De ventilatie valt uit. De hoeveelheid CO2 zal binnen korte tijd toenemen en de temperatuur zal snel stijgen.
 • Begeleiding van de gemeentezang door middel van een orgel is niet mogelijk.
 • Camera’s die worden ingezet voor de veiligheid functioneren niet meer.
 • Computers vallen uit en kunnen blijvend beschadigd raken.
 • Vaste telefonie valt uit. Het mobiele telefonienetwerk kan daarom overbelast raken.
 • De druk in de waterleiding kan wegvallen.
 • Alarmsystemen vallen uit.

Wat kan een kerk doen? Dat is divers.

 • Allereerst is het overdenken van de risico’s tussen de kerkenraad, koster(s) en EHBO-commissie zeer waardevol.
 • Oefen het scenario stroomuitval. Welke stappen moeten worden genomen als de stroom uitvalt tijdens een kerkdienst?
 • Leg vast wanneer een kerkdienst geen doorgang kan hebben en welke acties uitgevoerd moeten worden als er voor aanvang van een dienst een stroomstoring is.
 • Bepaal of er noodstroomaggregaten nodig zijn.

Dit artikel is zeker niet volledig, maar het doel is om de lezer aan het denken te zetten. Aanvullingen zijn welkom.

Problemen elektriciteitsnet vraagt voorbereiding van kerkenraden
Schuiven naar boven