Gezichtsbedekkende kleding in de kerk

Laten we iedereen toe in de kerk? Voor velen is dat geen vraag, maar zeggen direct: ‘ja, iedereen is welkom.’ En dat is logisch, want veel kerken doen aan evangelisatie met als doel onkerkelijken naar de kerk halen om daar het evangelie te laten horen.

De praktijk
We spraken met een koster van een kerk waar een vrouw naar de kerk wilde komen die een boerka draagt. Een boerka is een islamitisch gewaad waarbij de vrouw door een soort gaas kan kijken. Laat je iemand met deze kleding toe in de kerk en met welke argumentatie?
Allereerst is het begrip hoofdbedekking in veel reformatorische kerken bekend. Immers, iedere eredienst dragen meisjes en vrouwen een hoed of baret. Dit naar aanleiding van wat de apostel Paulus aan de Korinthiërs schrijft: de vrouw moet een ‘macht’ op haar hoofd hebben omdat hoofdbedekking een teken van onderdanigheid aan Gods scheppingsorde is.
Bij de Islam ligt dat anders. Op de website van Ahmadiyya moslim gemeenschap staat: “De Islam benadrukt de relatie tussen het lichaam en de geest. Door het lichaam te bedekken, beschermt men het hart tegen onzuiverheden. Mannen worden geïnstrueerd om hun ogen af te wenden van vrouwen, en tegelijkertijd wordt van vrouwen verwacht dat zij losse kleding dragen en hun hoofd en boezem bedekken.” Dit is op zich een goede reden, maar op de website van Al-Yageen staat: “Met het dragen van de hoofddoek, vervult de vrouw een grootse daad van aanbidding.” Daarmee lijkt het toch een symbool dat hoort tot aanbidding van Allah. De vraag is of een boerka als symbool van de Islam thuishoort in de kerk.

Los van bovenstaande citaten, die wellicht nog verder genuanceerd kunnen worden, zou iemand kunnen denken: ik ben al blij dat ze naar de kerk komt, dus over de boerka praten we (nog) niet. Echter, er zijn meer redenen om iemand met een boerka niet toe te laten in een kerk.

  • Iemand met een boerka kan niet worden geïdentificeerd;
  • Het dragen van een boerka maakt het moeilijker om non-verbale communicatie te zien;
  • Het dragen van een boerka kan als respectloos of beledigend worden ervaren;
  • Het is moeilijker om contact te maken met anderen als hun gezicht volledig bedekt is (ook door gemeenteleden);
  • Iemand met een boerka zal voor onrust en een gevoel van onveiligheid kunnen zorgen vanwege de afwijkende kledij.

Nuance
Het is goed om te beseffen dat iemand met een boerka geen terrorist hoeft te zijn. Als iemand een aanslag zou willen plegen, zal diegene waarschijnlijk niet met een boerka komen in een kerk, dat zou teveel opvallen.

Wetgeving
In de wet is vastgelegd dat gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Kerken vallen hier niet onder. Als kerk is het daarom goed om het verbod op gezichtsbedekkende kleding in de kerk in de huisregels op te nemen. En hang de huisregels op een plek dat het zichtbaar is voor de kerkgangers.

Bespreekbaar maken
Bespreek op een respectvolle wijze dat het in een kerk niet de gewoonte is dat vrouwen een boerka dragen, maar juist een hoed. En vertel waarom dat is.

Eén ding is zeker: het blijft een lastige kwestie, want je wilt als kerk gastvrij zijn. Maar als deze zaken vooraf zijn doordacht en op schrift zijn gesteld, kan er goed worden gehandeld als deze situatie zich voordoet. En biedt ruimte aan bijvoorbeeld de koster om toch af te wijken van de huisregels als hij dat (na overleg) meent te moeten doen.

Staat er binnenkort in de huisregels van uw kerk “Het is tijdens kerkdiensten, zangavonden en andere activiteiten niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen.”?

Gezichtsbedekkende kleding in de kerk
Schuiven naar boven