Inbraak in kerk moet aansporing voor kosters zijn

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben inbrekers ingebroken in de Martinikerk in Doesburg. Hierbij is veel schade ontstaan aan het monumentale orgel. De verontwaardiging van de kerkenraad en anderen hierover is (terecht) groot. Lees onderaan dit bericht het artikel uit het Reformatorisch Dagblad.
Het bericht in de diverse media zal ook door kosters, kerkmeesters en kerkvoogden worden gelezen. Laat een dergelijk bericht een aansporing zijn om eens met een kritische blik door en langs de kerk te lopen om te kijken welke preventieve maatregelen getroffen zijn of moeten worden om inbraak te ontmoedigen of zelfs te voorkomen. Hieronder een checklist:

 • Kunnen alle ramen afgesloten worden?
 • Zijn er inbraakwerende maatregelen getroffen om te voorkomen dat ramen van buitenaf worden geopend?
 • Worden ramen gesloten als er geen kerkdienst is?
 • Kunnen alle deuren afgesloten worden?
 • Zijn er inbraakwerende maatregelen getroffen om te voorkomen dat deuren van buitenaf worden geopend?
 • Worden deuren afgesloten tijdens een kerkdienst?
 • Worden deuren afgesloten als een vergadering of bijeenkomst is begonnen? Worden deuren ook tijdens doordeweekse werkzaamheden door bijvoorbeeld de koster afgesloten?
 • Zijn deuren en ramen niet door het zicht onttrokken door bijvoorbeeld struiken of schuttingen?
 • Wordt er gebruikt gemaakt van goedgekeurd hang-en-sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels? (Gebruik een slot dat voldoet aan het Politiekeurmerk (met het SKG®-logo met sterren)).
  • Goed hang- en sluitwerk voorkomt openbreken, cilindertrekken, gaatjes boren, flipperen, hengelen en cilinder afbreken. Lees hier meer over deze technieken.
 • Is de directe omgeving van de kerk verlicht? Is er verlichting met bewegingssensoren?
 • Brand er tijdens de avond- nachturen verlichting in gang en hal?
 • Is er een sleutelplan?
 • Weten alle bezitters van een sleutel dat zij geen adreslabel (met adres of vermelding ‘kerk’) aan de sleutel mogen bevestigen?
 • Weten buurtbewoners het telefoonnummer van de koster om in geval van nood te waarschuwen?
 • Is er (op enkele cruciale plekken) in de kerk een alarminstallatie?
 • Is er in en rond de kerk camerabewaking?
  • Zorg dat de beelden in de cloud (buiten de kerk) worden opgeslagen.
 • Wordt collectegeld na iedere dienst opgeborgen in een kluis, in een beveiligde ruimte?
  • Voorkom grote hoeveelheden geld in de kerk, stort het geld zo spoedig mogelijk na de kerkdienst.
 • Is het avondmaalservies opgeborgen in een kluis?

Bovenstaande is een onvolledige opsomming, ieder kerkgebouw is anders en heeft andere maatregelen nodig. Kerkveiligheid adviseert kerken over te nemen maatregelen en traint betrokkenen om maatregelen uit te voeren. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

Inbraak in kerk moet aansporing voor kosters zijn
Schuiven naar boven