Kerkdienst en sneeuwval

Weekendweerbericht: De winter barst helemaal los“, kopt Nu.nl. En de NOS: “Nederland bereidt zich voor op gladheid en sneeuw“. Het kan u niet ontgaan zijn dat er wintersweer aankomt. De temperaturen gaan omlaag en er wordt vanaf zaterdag sneeuw verwacht. Ook wordt er gesproken over ijzel. Menig kind kijkt reikhalzend uit naar de sneeuw, maar vooral ouderen vrezen de sneeuw en durven het huis niet meer uit, bang om te vallen. De NS en Prorail passen de dienstregeling aan en Rijkswaterstaat en gemeenten maken zich gereed om wegen berijdbaar te houden. Maar als het goed is bereiden kosters en kerkenraden zich ook voor op sneeuw en ijzel.

Waar bestaat de voorbereiding uit? Allereerst is voorbereiding voor kerken die alleen online diensten houden natuurlijk veel geringer dan kerken die meer kerkgangers toelaten.
Kosters bereiden zich voor op sneeuwruimen en informeren alvast de sneeuwruimploeg. Voorafgaand aan de kerkdienst moeten de stoepen rond de kerk sneeuwvrij en gestrooid zijn, maar als de dienst is afgelopen moet er ook sneeuw worden geruimd. Ook de vluchtroute achter de nooduitgangen moeten sneeuwvrij zijn. Tenslotte is het van belang om bij hellende daken sneeuw weg te halen, om te voorkomen dat er plotseling sneeuw naar beneden schuift en iemand een ongewenste sneeuwdouche krijgt.
Het gevaar op vallen is altijd aanwezig, dus zorg dat in elk geval één EHBO’er vroeg aanwezig is. In geval van nood kan dan direct hulp worden verleend, zonder de koster daarmee te belasten.

Kerkenraden bereiden zich voor om na te denken of de kerkdienst wel doorgang kan vinden. Zeker in streekgemeentes kunnen gladde wegen zorgen voor gevaar. Informeer de gemeenteleden vroegtijdig via een gebruikelijk nieuwskanaal. Dat kan e-mail zijn, de kerkelijke website, app, etc. Vanwege corona nemen de meeste kerkgangers nu paraplu’s en jassen mee de kerk in (om opstopping bij de kapstokken te voorkomen), in overleg met de koster kan gekeken worden hoe schade aan banken en gladde vloeren door smeltend water voorkomen kan worden.

Ook thuis bereid u zich natuurlijk voor op de verwachte weersomstandigheden. Houdt rekening met uitval van nutsvoorzieningen. Zorg voor (sneeuw)scheppen in huis, voedsel, flessen water, voeding voor huisdieren, zaklampen en kaarsen, radio op batterijen, medicatie, strooizout, voldoende dekens en kleding. Zorg voor een opgeladen mobiele telefoon. Trek bij het naar buiten gaan meerdere lagen kleding over elkaar aan, doe waterdichte laarzen en handschoenen aan en zet een muts op.

Sommige omstandigheden kunnen ons overvallen, maar deze weersomstandigheden zijn al langer bekend dus we kunnen ons voorbereiden. Aanvullingen op dit artikel? Stuur gerust op, dan vullen we het bericht aan.

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

Kerkdienst en sneeuwval
Schuiven naar boven