Onrustige tijden voor kerken vraagt voorbereiding

Om maar direct met de deur in huis te vallen: heeft uw kerk afgelopen kerstdagen extra veiligheidsmaatregelen getroffen? Wellicht heeft uw gemeente alleen online kerkdiensten gehouden, maar als dat niet het geval was kon dat wellicht op reacties rekenen van omwonenden of voorbijgangers. Iedereen heeft de foto gezien van een zorgmedewerker die voor een Barneveldse kerk stond wel gezien. In een interview met De Stentor zei hij: “Ik heb eerst gezegd: we gaan met twintig man naar die kerken om de kerkdeuren te barricaderen. Ik sprak er met anderen over. Het was slecht geweest, je organiseert net als zij een samenkomst. Daarom demonstreerde ik alleen.“ Bij andere kerken werden kerkgangers gefilmd of gooide men tijdens de kerkdienst vuurwerk. Al met al intimiderende acties. Hopelijk vraagt u zich af: wat zou ik hebben gedaan? Of wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk om te reageren? Die van de koster? Of…?


Draagvlak
Ook de pers roert zich: op veel nieuwswebsites kwamen artikelen over kerk die zich niet aan het advies van de overheid hielden om af te schalen, al dan niet met foto’s. De publieke opinie wordt daardoor beïnvloed en het draagvlak voor christenen neemt zienderogen af. Daarom de terechte vraag: heeft uw kerk afgelopen kerstdagen extra veiligheidsmaatregelen getroffen?
Als het over de media gaat: stel Google Alerts in, als er over de kerk wordt geschreven in de media, dan krijgt u daar een e-mail (alert) van. En houdt ook social media bij. Als u weet wat er gezegd en geschreven wordt over uw kerk, kunt u daar op anticiperen. Dit zijn kleine stappen die belangrijk zijn.

Maatregelen
Veiligheidsmaatregelen treffen ligt soms gevoelig vanwege de afhankelijkheid die we belijden. Echter, afhankelijkheid staat niet los van verantwoordelijkheid nemen. Leg ook de (verwachte) problemen op het gebied van veiligheid neer bij God. Toch mogen ook maatregelen worden getroffen. Zo zijn steeds meer kerken in ons land die een commissie veiligheid of toezicht hebben, die voor, tijdens en na de kerkdienst toezichthouden. De inzet van camera’s en het fysiek toezicht houden heeft een preventieve werking. Als er dan toch nog ongewenste zaken gebeuren, kan er direct worden opgetreden omdat het vroegtijdig wordt gesignaleerd.

Veiligheid
Verstoringen zijn van alle tijden. Zo verstoorden bijvoorbeeld twee mannen in 2017 in Hardinxveld een dienst. Een handleiding hoe de voorganger om moet gaan met een ordeverstoorder is belangrijk. Naast rustig blijven moet de voorganger informeren wat de bezoeker(s) komt/komen doen. Ook benoemen dat de kerk een Godshuis is en dat eerbied en ontzag noodzakelijk is. De kerkenraad behoort oog te hebben voor het feit dat dergelijke verstoringen het onveiligheidsgevoel vergroot. Het is belangrijk om een goede relatie te hebben met de wijkagent, maar ook met de burgerlijke gemeente. Dan kan er snel geschakeld worden.

In april 2020 werden in Nunspeet twee kerken beklad en bij één van die kerken werd er een houten kruis neergezet. De dader: een verwarde man.

Tekst die op een kerkmuur werd gespoten

Door middel van camerabeelden is achteraf na te gaan wie de dader is. Met enkele camera’s is de omgeving goed te observeren. Beelden mogen worden opgeslagen, maar niet langer dan 4 weken. Ook mag de openbare weg niet gefilmd worden.

Oudejaarsdag
Het is bijna oudejaarsdag. Treft uw kerk extra veiligheidsmaatregelen? Het is goed dat tijdens de kerkdienst extra toezicht wordt gehouden. Als dat nog niet is gebeurd stelt u daar gemeenteleden voor aan. Zorg voor een goede uitrusting, zoals een veiligheidshesje, portofoon en zaklamp. Als er gevaar dreigt voor die gemeenteleden moeten zij zich terugtrekken en de politie waarschuwen. Twee tips hierbij zijn: laat alles filmen met een mobiele telefoon, dit kan bewijs zijn dat van groot belang is. En zorg dat het aanspreken van personen zonder geweld en ruzie verloopt.

Als de kerkdienst voorbij is, kan toezicht houden ook noodzakelijk zijn om schade aan de kerk te voorkomen.

Namens Kerkveiligheid alvast een goede, rustige jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar.

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

Onrustige tijden voor kerken vraagt voorbereiding
Schuiven naar boven