Aanwezigheid BHV’ers: plannen of niet plannen?

Iedereen kent het aan- en afwezigheidsbord dat in veel bedrijven voor de BHV wordt ingezet. Zo is in één oogopslag duidelijk wie wel en niet aanwezig zijn. Is dat voor kerken ook werkbaar? Of zijn er alternatieven? En hoe noodzakelijk is het om te weten welke BHV’ers in de kerk aanwezig zijn?

Aan- en afwezigheidsbord
Allereerst het aan- en afwezigheidsbord. Dit werkt alleen als iedereen het schuifje met zijn of haar naam bij aanwezigheid ook daadwerkelijk verschuift. Maar dan is het ook in één oogopslag duidelijk welke hulpverlener aanwezig is. Het nadeel is dat er mogelijk te weinig hulpverleners zijn. Als de kerkdienst begint, is het te laat om eventueel meer hulpverleners te vragen. Ook is het niet mogelijk om op voorhand een goede verdeling te maken van de hulpverleners door de kerk heen. Sommige plekken zijn crucialer dan andere plekken, zoals een plek voor hulpverleners bij de binnendeuren van de kerk.

Het aan- en afwezigheidsbord met 15 posities kan Kerkveiligheid voor kerken en andere organisaties leveren. Prijs: € 147,- Dat bord wijkt af van de hier getoonde afbeelding.

Planning
Een andere optie is om te werken met een kwartaal- of zelfs jaarplanning. Dat is vooral bruikbaar bij gemeentes waar niet alle hulpverleners elke zondag dienst doen als BHV’er. Met het werken met een planning is het duidelijk wie wanneer dienst heeft. Een bezwaar kan zijn dat men zich verplicht voelt om naar de kerk te gaan en dat bij wijzigingen (ziekte, vakantie, etc.) de planning alsnog moet worden aangepast.

Groepsapp
Nog weer een ander alternatief is het gebruik van een groepsapp. Er kunnen afspraken gemaakt worden, zoals: voor zondagse kerkdiensten meld je je af als je er niet bent, voor weekdiensten meld je je aan als je wel naar de kerk gaat. Dit is afhankelijk van de gebruiken in de kerk.
Het voordeel daarvan is dat de coördinator vooraf inzichtelijk hebt wie er afwezig is en daar op kan anticiperen door een andere hulpverlener op de vrijgekomen plek te plannen. Dit geeft veel structuur en overzicht, ook voor andere hulpverleners die door de app weten dat een medehulpverlener dichtbij niet aanwezig is. Als er iets gebeurt in de kerk, moet hij terugvallen op een andere BHV’er.

Vakantieplanning
Helemaal apart is de vakantieplanning. Als een kerk in een plek staat met veel toeristen, dan kan het wel zijn dat de plekken van afwezige gemeenteleden worden ingenomen door vakantiegangers. Dat betekent dat de aanwezigheid van de BHV’ers niet kan worden afgeschaald. Daarvoor is het maken van een planning ook heel makkelijk. Is op voorhand al zichtbaar dat er te weinig hulpverleners zijn, dan kan er een oproep gedaan kunnen worden welke gemeenteleden een BHV-diploma hebben en gedurende enkele diensten willen invallen. Dat geeft iemand de gelegenheid kennis te maken met het werk als BHV’er (voor nieuwe aanwas), maar het belangrijkste is dat er voldoende hulpverleners zijn.
Als een kerk in een minder toeristische omgeving staat is het evengoed belangrijk om het aantal hulpverleners op orde te hebben. Wellicht kan er iets afgeschaald worden. Zo is iedere kerk maatwerk door de omvang, onderlinge afspraken en gebruiken.

Voorbeeld van vragen aan de hulpverleners om aan de hand daarvan een planning te
maken

Noodzakelijk
Rest nog de vraag of het maken van een planning, op welke wijze dan ook, noodzakelijk is. Vooropgesteld: als je geen planning maakt, weet je ook niet of er BHV’ers bij een kerkdienst aanwezig zijn. Als in het slechtste geval bij een calamiteit geen of te weinig BHV’ers aanwezig zijn, kan dat effect hebben. Zo kan er een schadeclaim van een slachtoffer volgen, een verzekeraar kan bij schade niet uitkeren en de arbeidsinspectie kan een boete opleggen. Los van deze financiële kant is het welzijn van kerkgangers natuurlijk het belangrijkst. Ook in de RI&E kan de aanwezigheid van BHV’ers worden benoemd.

Dit zijn genoeg redenen om een groep BHV’ers aan te stellen, hen materialen te geven om mee te werken en hen stimuleren om te trainen. Zo raken ze goed ingespeeld op elkaar en zijn ze zekerder in het handelen.

Kerkveiligheid heeft veel ervaring bij het trainen van hulpverleners in de kerk. Ook interesse? Neem contact op of lees op de website wat we kunnen doen voor jouw kerk.

Aanwezigheid BHV’ers: plannen of niet plannen?
Schuiven naar boven