Terrorismedreiging gaat ook kerken niet voorbij

Op 12 december heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCB) het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 4. Was vanaf 2019 de kans op een aanslag ‘voorstelbaar’, de kans is nu ‘reëel’ geworden. Het gevaar komt uit drie hoeken, namelijk het jihadisme en radicale islam, rechts-terrorisme en -extremisme en anti-institutioneel extremisme.

In verband met het verhoogde dreigingsniveau heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) overleg gevoerd met de NCTB. Hoewel er geen concrete dreiging is voor kerken, is er wel sprake van een algemene en hoge dreiging van mogelijke aanslagen, zeker tijdens drukbezochte kerkdiensten, zoals rond Kerst.

Zal de één maatregelen onnodig vinden, anderen vinden het wel belangrijk om iets met het advies van het CIO te doen. Hierbij moet de balans tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid en tussen gastvrijheid en waakzaamheid worden gezocht. Hieronder enkele adviezen, wel is het belangrijk te beseffen dat de adviezen algemeen zijn. De omvang, plaats en specifieke situatie van de kerk zorgen dat advies maatwerk is.

Wat kunnen kerken doen om de veiligheid op korte termijn te vergroten?

  • Neem contact op met de politie en bespreek de veiligheid rondom de kerk. Wellicht kunnen zij een extra ronde langs kerken rijden tijdens kerkdiensten.
  • Zorg dat bij iedere ingang een koster of een gemeentelid staat die kerkgangers verwelkomt en observeert wie de kerk wil betreden.
  • Wees gastvrij voor iedereen (niet iedere onbekende is een verdachte), maar bij een verdachte situatie of een verdacht persoon gaat de veiligheid voor.
  • Informeer gemeenteleden over de genomen maatregelen om onrust te voorkomen.
  • Informeer gemeenteleden en buurtgenoten over wie zij moeten waarschuwen bij een verdachte situatie.
  • Informeer gemeenteleden over wat zij moeten doen als er toch een aanslag plaatsvindt.
  • Sluit toegangsdeuren tijdens de kerkdiensten af, zorg daarbij wel dat laatkomers kunnen aanbellen.

Wat kunnen kerken doen om de veiligheid op lange termijn te vergroten?

  • Investeer in camera’s binnen en buiten de kerk.
  • Train kerkgangers als toezichthouder om camerabeelden te kunnen beoordelen.
  • Train kerkgangers als toezichthouder om adequaat op te treden bij dreiging.

Betrek gemeenteleden met kennis van het veiligheidsdomein bij te nemen maatregelen. Maar ook Kerkveiligheid adviseert kerken en traint kerkenraden, kosters en toezichthouders. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Links:

Terrorismedreiging gaat ook kerken niet voorbij
Schuiven naar boven