Aangepaste richtlijnen reanimatie

De richtlijnen voor reanimatie zijn door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) aangepast vanwege COVID-19:
Adviezen:
– Voorkom besmetting, probeer afstand te houden (1,5 meter). Ook is het mogelijk om op afstand aan te geven wat het slachtoffer zelf kan doen. Is het nodig dichterbij het slachtoffer te komen, beperk de hulpverlening dan tot het uitvoeren van levensreddende handelingen.
– Draag tijdens de hulpverlening handschoenen en mondmasker.

Reanimatie met twee hulpverleners volgens de COVID-19 richtlijn

Bij reanimatie gelden de volgende maatregelen:
– Het vaststellen van al dan niet aanwezige ademhaling wordt gewijzigd naar alleen kijken. Luisteren en voelen vervalt.
– Bij volwassenen geen mond-op-mondbeademing, wel borstcompressies en wel AED gebruiken. Bij inzet van meerdere hulpverleners bevind de hulpverlener die reanimeert zich naast het slachtoffer, de tweede hulpverlener (aflos) bij de voeten van het slachtoffer.
– Dek de mond af met een doek, mondmasker of kledingstuk.
– Maximaal 2 hulpverleners in de nabijheid van het slachtoffer.

Algoritme BLS ten tijde van COVID-19

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

Aangepaste richtlijnen reanimatie
Schuiven naar boven