COVID-19

Routekaart voor kerken gepubliceerd

De COVID-routekaart voor kerken die in 2020 door het CIO werd aangekondigd, is vandaag gepubliceerd. In de routekaart wordt geadviseerd welke maatregelen kerken kunnen nemen per risiconiveau. Veel kerken hebben inmiddels eigen beleid ontwikkeld, maar de routekaart kan zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid. Links:– CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)– Aandachtspunten bij de routekaart kerken– […]

Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19

Voorkom het schudden van handen. Houdt 1,5 meter afstand van anderen. Was de handen regelmatig met water en zeep. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Een mondneusmasker dragen heeft vooral zin bij mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo beschermen zij hun omgeving tegen de ziektekiemen die […]

Aangepaste richtlijnen reanimatie

De richtlijnen voor reanimatie zijn door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) aangepast vanwege COVID-19:Adviezen:– Voorkom besmetting, probeer afstand te houden (1,5 meter). Ook is het mogelijk om op afstand aan te geven wat het slachtoffer zelf kan doen. Is het nodig dichterbij het slachtoffer te komen, beperk de hulpverlening dan tot het uitvoeren van levensreddende handelingen.– […]

Schuiven naar boven