Collectegeld en veiligheid

Geld is in iedere kerk te vinden. Immers, er wordt wekelijks gecollecteerd. Voor de kerk, diaconie en tal van goede doelen. In coronatijd is er in veel gemeenten geen collecte meer, maar dat wil niet zeggen dat er geen aandacht voor moet zijn. Als er een collecte wordt gehouden waarbij kerkgangers gedeeltelijk of volledig met contant geld betalen, dan moet dat contante geld worden gestort. Het is goed om het proces wat daarop volgt in kaart  te brengen, om te voorkomen dat het geld wordt ontvreemd.

Overwegingen
Enkele overwegingen:

  • Wordt het geld opgeborgen in een kluis?
  • Wanneer wordt het geld opgeborgen, direct na de dienst of na de laatste dienst?
  • Wanneer wordt het geld geteld? Iedere maandagmorgen om 10 uur of op wisselende tijden?
  • Wordt het geld bij daglicht geteld?
  • Is het van buiten de kerk zichtbaar dat het geld wordt geteld?
  • Wordt het geld geteld door een wisselende groep diakenen of gemeenteleden of door een vaste groep?
  • Brengt dezelfde persoon het geld wekelijks via dezelfde route en op dezelfde tijd naar de bank?
  • Is de omgeving van de geldstortmachine veilig of moeten daar extra maatregelen genomen worden? Het nemen van die maatregelen hoort niet bij de verantwoordelijkheid van de kerk, maar de bank of plek waar het geld gestort wordt kan door de kerkenraad gevraagd worden extra maatregelen te nemen.

Geld kan ontvreemd worden door vreemden, maar helaas zijn er ook vele voorbeelden te noemen van diakenen die geld ontvreemden. Ga als kerkenraad niet uit van ter goeder trouw handelen, maar beperk de mogelijkheden van eigen leden dat zij een deel van het collectegeld stelen.

Alternatieven
Tenslotte nog ter overweging: gemeenten kunnen nadenken over de invoer van collectebonnen of -munten en over digitaal betalen. Dat kan achteraf, maar ook tijdens de dienst zelf. Mocht dit niet wenselijk zijn en er wordt veel collectegeld opgehaald, zou het te overwegen zijn om het geld op te laten halen door een geldtransportbedrijf.

Mocht er een overval plaatsvinden, blijf dan rustig, maak geen oogcontact, maak geen plotseling bewegingen, doe wat er wordt gevraagd en probeer uiterlijke kenmerken te onthouden. Waarschuw nadien direct de politie, blijf overal vanaf en stel camerabeelden veilig.

Kerkveiligheid traint kerken op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Ook denken we met u na over dit soort risico’s en geven advies over het beperken van risico’s op overval, inbraak, etc. Neem vrijblijvend contact op voor een informerend gesprek.

Lees ook ‘Op zoek naar manieren om collectegeld af te dragen

Collectegeld en veiligheid
Schuiven naar boven