Routekaart voor kerken gepubliceerd

De COVID-routekaart voor kerken die in 2020 door het CIO werd aangekondigd, is vandaag gepubliceerd. In de routekaart wordt geadviseerd welke maatregelen kerken kunnen nemen per risiconiveau. Veel kerken hebben inmiddels eigen beleid ontwikkeld, maar de routekaart kan zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid.

Een deel van de routekaart voor kerken. Klik op de afbeelding voor de gehele routekaart.

Links:
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
Aandachtspunten bij de routekaart kerken
Routekaart voor kerken
Kerken komen met eigen Covid-routekaart, bedoeld als ‘ernstig en weloverwogen advies’ (Nederlands Dagblad)
CIO presenteert coronaroutekaart voor kerken (Reformatorisch Dagblad)
Eerste hulp bij ventilatie

Ook in deze tijd is het belangrijk dat BHV’ers, EHBO’ers, kosters en toezichthouders, geoefend blijven in hun taak. Kerkveiligheid traint deze groep met inachtneming van de huidige richtlijnen. We komen graag bij u oefenen, neem contact met ons op voor ons programma!

Kerkveiligheid is er voor kerken. Adviseert en traint op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Kerkveiligheid draagt bij aan een veilige kerkgang.

Routekaart voor kerken gepubliceerd
Schuiven naar boven